Gravejournalistar frå Stavanger Aftenblad har vore i Brasil for å prøve å finne svaret på kvifor 66 år gamle Reidar Edvin Sandanger forsvann. På bildet er journalist Elisabeth Risa.
Gravejournalistar frå Stavanger Aftenblad har vore i Brasil for å prøve å finne svaret på kvifor 66 år gamle Reidar Edvin Sandanger forsvann. På bildet er journalist Elisabeth Risa. FOTO: Stavanger Aftenblad.

Har prøvd å finne ut kvifor Reidar forsvann