Fungerande lensmann Thomas Wahl oppfordrar motorsyklistar og mopedistar til å vere ekstra oppmerksame no på vårparten.
Fungerande lensmann Thomas Wahl oppfordrar motorsyklistar og mopedistar til å vere ekstra oppmerksame no på vårparten. FOTO: Andreas Isaksen.

– Farleg tid å leike seg på motorsykkel