Saudatunnelen er ikkje med i regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan. Ei auka satsing på fylkesvegar og kriteria som skal leggast til grunn for nyanlegg her kan likevel gi drahjelp for ny veg frå Sauda til E 134 i Etne.
Saudatunnelen er ikkje med i regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan. Ei auka satsing på fylkesvegar og kriteria som skal leggast til grunn for nyanlegg her kan likevel gi drahjelp for ny veg frå Sauda til E 134 i Etne. FOTO: Kart: Statens kartverk/Knut Atle M. Seim.

– Gode tunnel-argument i Nasjonal Transportplan