Hva er du redd for?

Det er lenge siden svart/hvitt-tv ble historie. Dessverre er det slik at samfunnsdebatten både før og etter at farge-TV ble vanlig i de tusen hjem preges av akkurat det: Svart/hvitt.

Hvor ble nyansene i koronadebatten av? Jeg kjenner på et kjølig gufs fra begynnelsen av 80-tallet, da frykten for HIV og AIDS var på sitt verste. Alle kunne være smittet, til og med mygg kunne være smittebærende. Slik var det heldigvis ikke.

Nå i 2021 er det ikke myggen vi frykter, men folk fra Oslo, Viken, Haugalandet og Bodø. Vi frykter at folk fra smitteutsatte områder, hyttefolket, skal være vår tids mygg, og spre sykdom og fordervelse rundt seg. De samme menneskene som har bygget hytte i vår kommune fordi de trives så godt i nettopp denne kommunen!

De som handelsstanden, serveringsbransjen, byggefirmaene og kommunen er så avhengige av. De som sørger for hytteskatt, de som sørger for lys i tomme hus, de som er med på å holde liv i lokale butikker, kiosker, kafeer og restauranter er nå blitt en trussel for oss. For oss inderst i fjorden som har unngått korona så lenge.

Har vi virkelig så dårlig tillit til disse menneskene at vi skal mistenke dem for at de med vilje kommer til vår kommune for å spre smitte, eller skal vi ha tillit til at de kommer for å benytte seg av feriestedet sitt, med fullt fokus på å ta sitt ansvar for at vi fortsatt skal være trygge, på samme måte som hyttefolket ønsker å være trygge?

Det kommer en tid når koronaen har blitt historie. La oss ta vare på hverandre, holde sosial avstand nå når det er påkrevd og ikke minst la oss ikke bli styrt av frykt, men av en rasjonell og pragmatisk tilnærming.

God påske til fastboende og besøkende.