Hurtigbåten til Sauda – svar 2 til Ryfylkeaksjonen 2020

Ryfylkeaksjonen 2020 er representert med Berit Fyljesvoll Haugsland fra Jelsa og Kirsten Hellerdal Fosstveit fra Saudasjøen. Jeg trodde en stund at Jelsa hørte til indre Ryfylke og at Kirsten Hellerdal Fosstveit ikke er ukjent med mine mange ytringer i Ryfylke gjennom flere år om et ufattelig sløseri med doble båtanløp av kaier i ytre Ryfylke, noe som har fått Saudabuen til å «gå i vranglås». Jeg forstår ikke hvordan Ryfylkeaksjonen kan tro at alle vi andre fra indre Ryfylke som kjemper for båten vår, for lengst har registrert alle de uriktige påstandene som Ryfylkeaksjonen 2020 presenterer med sine lettvinte raljeringer i Ryfylke.

Påstand 1: Ryfylkeaksjonen har vist at dagens ruter kan utføres med fire båter istedenfor seks uten at noen får endret rutene, bortsett fra minuttjusteringer for å få kabalen til å gå opp.

Denne påstanden retter et svært dårlig lys over våre fylkespolitikere og det fylkes- kommunale aksjeselskapet, Kolumbus, Dersom regnestykket til Ryfylkeaksjonen 2020 stemmer, må det være noen som ikke har gjort jobben sin og dermed klart å tappe Rogaland fylke og skattebetalerne for 30 millioner per år. Det er dette beløpet Ryfylke- aksjonen 2020 lover å spare ved å bruke fire båter istedenfor seks. Kjære leser! Det er nå du må holde deg fast! Dette skal de klare å få til uten at det skal gå utover rutene i Ryfylke. De skal til og med klare å forbedre noen av båtrutene ved å utnytte ledig kapasitet med fire båter. Spørsmålet mitt må da bli hva de to overflødige båtene har bedrevet i alle årene? Har de vært losjiskip for trøtte kapteiner eller har båtene faktisk dekket et reelt behov? Kanskje noen burde engasjert Riksrevisjonen i denne saken?

Kjære Ryfylkeaksjonen 2020! To og to er fortsatt fire. Dersom forslaget skal ha troverdighet, må leserne først og fremst få vite hvilke båter som skal tas ut og grunnlaget for dette. Da nytter det ikke å prosedere på de tynne argumentene som Tomas Nesheim og Ryfylke- aksjonen 2020 har framlagt til nå. Disse vil bli tilbakevist av meg i hver eneste ytring framover.

Feil i påstand om minuttjusteringer
Ryfylkeaksjonen har skjøvet avgangstidspunktet på morgenbåten fra Sauda til 06.50. Dette er selvfølgelig for at båten skal gjøre en ekstra sving innom Nesheim, Nord-Hidle og Helgøy. Denne ekstraturen medfører en økt reisetid på 20 minutter. Med tidligere avgang fra Sauda til Stavanger vil den totale reisetiden økes til to timer og 45 minutter. Hvis dette er såkalte minuttjusteringer, beskriver dere alle som tror på dette vaset, som naive. Det verste er at dere opererer med samme ankomsttid til Stavanger. Dette er å holde de reisende fra indre Ryfylke for narr. For ordens skyld skal båten, etter mitt ruteforslag, bruke to timer på reisen fra Sauda til Stavanger, altså en gevinst på 45 minutter. Det er i hvert fall noe framskritt. Jeg skal i en senere ytring forklare hvordan Rogaland fylke virkelig kan spare midler på hurtigbåtene i Ryfylkebassenget.