Thormod Gilje meiner det er å gå baklengs inn i framtida dersom det nå blir vedtatt nye hurtigbåt-ruter som gir lenger reisetid mellom Sauda og Stavanger:
Thormod Gilje meiner det er å gå baklengs inn i framtida dersom det nå blir vedtatt nye hurtigbåt-ruter som gir lenger reisetid mellom Sauda og Stavanger: FOTO: Andreas Isaksen/arkiv.

– Kolumbus går baklengs inn i framtida