Hurtigbåten til Sauda – svar 3 til Ryfylkeaksjonen 2020

Påstand 02: På enkelte av turene opererer Ryfylkeaksjonen med såkalte b-anløp. Dette
er ifølge aksjonsgruppen gjort for å spare tid, drivstoff og unngå tomkjøring.

Et såkalt b-anløp er når båten bare anløper når det er passasjerer som skal
til eller fra stedet. Med et b-anløp sier aksjonsgruppen med andre ord at dette er et anløp med få eller ingen passasjerer. Det er sannelig ikke så rart. Nesheim og Helgøy som begge tilhører Sjernarøyene, har med sine 362 innbyggere totalt 86 båtanløp til og fra anløpsstedene per dag. Da er det vel bare å komme seg til kaien, så kommer det en båt.

Ekstra b-anløp med Saudabåten vil derfor oppfattes som helt meningsløst og et voldsomt sløseri av ressurser, spesielt når b-anløpene ligger langt utenfor fartsområdet for båten. Var det noen som snakket om ruteforbedringer?

Feil om tid: Man sparer ikke tid da båten uansett må gå oppom kaien for å se om det er passasjerer som skal følge båten.

Feil om drivstoff: Man sparer ikke drivstoff fordi båten må gå de samme sjømilene for å se etter eventuelle passasjerer.

Feil om å unngå tomkjøring: Båten må fremdeles gå til stedet for å se etter passasjerer. Dersom det ikke er passasjerer til eller fra stedet, blir det uansett tomkjøring. Uten passasjerer, mister båten dessuten billettinntektene.

Jeg har flere ganger stått sammen med kapteinen for å speide etter passasjerer på såkalte
b-anløp. Kapteinen måtte hver gang slå av farten på båten og gjøre en u-sving for å forsikre seg om at det ikke var passasjerer som ble stående igjen på kaien. Det er kapteinen som føler ansvar dersom passasjerer blir akterutseilt, ikke Tomas Nesheim eller de andre i aksjonsgruppen.

Ufattelig sløseri og totalt meningsløse båtruter
Båt 2 skal gå fra Stavanger 16.45, Tau 17.05, Talgje 17.15, Fogn 17.20 til Judaberg 17.30. Her
må passasjerene som skal til indre Ryfylke, vente i fem minutter på Båt 1 som tar deg med på en ørkesløs sightseeing tur på 8,5 sjømil med såkalte b-anløp rundt omkring i gamle Finnøy kommune før den snur baugen innover Gardsundfjorden i 8,2 sjømil til nok et b-anløp på Hjelmeland. Etter denne lange reisen på 16,7 sjømil, setter båten kursen mot Nesvik som også er et b-anløp før båten går videre til Jelsa 18.30, Foldøy 18.35 og Hebnes 18.40. Her stopper all videre korrespondanse. At det skal gå buss til Hebnes og Ropeid tar Ryfylke- aksjonen som helt innlysende siden båten snur der. Spørsmålene mine må da bli:

  1. Hvorfor skal det gå buss til Hebnes når det er der båten snur?
  2. Hvorfor skal det gå buss til Ropeid? Det bor jo ingen der?
  3. Skal de reisende forvente at det går busskorrespondanser på alle steder hvor båten snur, for eksempel på Helgøy eller Nesheim. Et oppfølgingsspørsmål må da bli hvorfor Saudabåten skal gå innom disse stedene?

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det går ferjer mellom Hjelmeland og Nesvik hvert kvarter hvor overfarten tar nøyaktig 12 minutter. Det er 13,8 sjømil fra Hebnes til Sand og Ropeid, altså 2,9 sjømil kortere enn sightseeingturen til Ryfylkeaksjonen 2020 – så da er det vel bare å komme på idèer.