Solidaritet

Takk til Håvard Handeland som i Ryfylke 9. april fikk oss lesere til å løfte blikket ut i verden og vekk fra vår egen «koronaboble».

Flott at han tør sette ord på det dilemma at vi alle mer eller mindre kun tenker på vår egen livssituasjon og tror at blir vi vaksinert fort som svint vil livet bli som før og vi vil få «friheten» tilbake.

Det er godt at han i artikkelen får oss til at forstå at uten solidaritet og uten at verdenssamfunnet står sammen om vaksinering og fordeling, får vi ikke stoppet pandemien. Verden må samarbeide og distribusjon og vaksinering må skje på rettferdig og kontrollert vis og ikke utfra de enkelte lands pengebinger. «Folkets behov for vaksiner må settes foran legemiddelgigantenes behov for profitt. Ingen er trygge før alle er trygge.», sitat Håvard Handeland.

I siste ende har vi alle de samme ønsker om at få en verden fri for frykt, sykdom og død av covid-19 og komme tilbake til et liv hvor vi igjen kan have alminnelig omgang med hverandre og igjen reise over landegrenser og igjen treffe familie og venner som bor der ute i den store verden.

Kun gjennom solidaritet og samarbeid vil dette lykkes.