Etablering av ein milliardfabrikk her på Birkeland vil kreve 50-100 arbeidstakarar. Det krev innsats både frå kommune, næringsliv og befolkninga i Sauda, meiner kommunalsjef Eirik Daniel Fatnes.
Etablering av ein milliardfabrikk her på Birkeland vil kreve 50-100 arbeidstakarar. Det krev innsats både frå kommune, næringsliv og befolkninga i Sauda, meiner kommunalsjef Eirik Daniel Fatnes. FOTO: Arkiv.

Milliardfabrikk kan kreve massiv tilflytting:

– Vi må skape bulyst