Det er ikkje lett for førarhunden Lara å hjelpe blinde Anders Slagstad Tveit til fotgjengarfelt, når sebrastripene i vegen ikkje lenger er synleg.
Det er ikkje lett for førarhunden Lara å hjelpe blinde Anders Slagstad Tveit til fotgjengarfelt, når sebrastripene i vegen ikkje lenger er synleg. FOTO: Andreas Isaksen.

Stillegåande bilar skapar farlege situasjonar for blinde Anders