IMG_1695
FOTO: Ingvil Bakka

Totalt fem smitta etter utbrot