Sauda Skisenter får 100 000 kroner som kompensasjon for tapte inntekter under koronapandemien. Forrige sesong måtte dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit halde stengt under den viktigaste inntektsperioden til skisenteret.
Sauda Skisenter får 100 000 kroner som kompensasjon for tapte inntekter under koronapandemien. Forrige sesong måtte dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit halde stengt under den viktigaste inntektsperioden til skisenteret. FOTO: Frank Waal/arkiv.

400 000 kroner fordelt til lokalt næringsliv