Leiar av LO Nord-Rogaland, Steffen Høiland, er sjølvskriven gjest når LO Nord-Rogaland markerer 1. mai.
Leiar av LO Nord-Rogaland, Steffen Høiland, er sjølvskriven gjest når LO Nord-Rogaland markerer 1. mai. FOTO: 1. mai-komiteen.

Ny digital 1. mai-feiring