Det er urimeleg at nettleiga er mykje høgare i område med  stor kraftproduksjon enn i område utan kraftproduksjon, meiner LVK.
Det er urimeleg at nettleiga er mykje høgare i område med stor kraftproduksjon enn i område utan kraftproduksjon, meiner LVK. FOTO: Arkiv.

– Utjamning av nettleiga er god distriktspolitikk