Young woman sit on sofa using laptop gadget
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Hva er forskjellen mellom forbrukslån og smålån?

I kategorien lån uten sikkerhet finner du flere ulike lånealternativer, blant annet forbrukslån og smålån.

Disse lånetypene er like på flere områder, men skiller seg også fra hverandre i større grad. Dette gjelder spesielt når det kommer til lånesum og rentesatser. Nedbetalingstiden kan også variere, avhengig av hvor mye lån du søker om.

Kort om forbrukslån

Med et forbrukslån stiller du ikke med sikkerhet for å få søknaden innvilget. Du må altså ikke stille med egenkapital eller sikkerhet i bolig. Da bankene tar en økt risiko ved utlån, kompenseres dette med en høyere rente. Hva slags rente du får tilbud om avhenger av din kredittvurdering og påfølgende score.

Forbrukslånet er fleksibelt. Det vil si at du kan bruke det til hva du vil og nedbetale etter eget ønske. Maksimal nedbetalingstid er fem år, med mindre du søker om lån til refinansiering. Du kan alltid nedbetale lånet raskere enn avtalt ved å øke innbetalingene. Dette reduserer nedbetalingstiden og lånets totale kostnader.

Kort om smålån

Smålån er enkelt forklart en mindre versjon av forbrukslånet. Dette er et lån hvor du kan låne inntil 70 000 kroner og nedbetale over maksimalt fem år. Det stilles ingen krav til sikkerhet, og du kan benytte lånet slik du selv ønsker. Rentene på dette lånet er til gjengjeld høyere enn ved forbrukslån. Hvor lang nedbetalingstid du kan velge avhenger også av hvor mye du låner. Lån under 20 000 kroner kan ha en maksimal nedbetalingstid på 12 måneder.

Bruk av forbrukslån og smålån

Begge lånene er fleksible, og du kan benytte det lånte beløpet slik du selv ønsker. Hva som er anbefalt å bruke lånet på er en annen sak. Når du benytter deg av kreditt eller lånte penger vil det påløpe renter, og disse er høyere på lån uten sikkerhet. Det er derfor ikke anbefalt å benytte seg av lån og kreditt til betaling av rent forbruk. Dersom du skal reise på ferie eller handletur, er dermed hverken smålån eller forbrukslån anbefalt.

Skal du derimot pusse opp boligen eller investere i eget firma og fremtid, kan både smålån og forbrukslån være alternativer. Både oppussing og investering gir muligheter for verdiøkning, som kan kompensere for den høye renten. Slik unngår du å betale tilbake mer i renter og gebyrer enn hva du sitter igjen med. Du kan også benytte deg av forbrukslån dersom du ønsker å refinansiere flere små lån eller kreditter med høy rente. Vær her oppmerksom på at banken kun vil innvilge lån til refinansiering om de kan tilby en bedre avtale enn du har i dag.

  • Bruk lån uten sikkerhet til å øke dine eiendelers verdi
  • Fleksible lån som ikke stiller krav til sikkerhet

Hovedforskjellene mellom forbrukslån og smålån

Den største forskjellen mellom forbrukslånet og smålånet er lånebeløpet. Du kan låne inntil 500 000 kroner med forbrukslånet, mens smålån har en maksimal ramme på 70 000 kroner. Enkelte aktører tilbyr også forbrukslån på inntil 600 000 kroner, som Bank Norwegian. Med smålån kan du også låne mindre beløp, fra 1 000 kroner, mens forbrukslånet har et minstebeløp på 5 000 kroner. Enkelte banker tilbyr ikke mindre enn 10 000 kroner.

Rentesats

Den andre store forskjellen mellom lånetypene er rentesatsene. I gjennomsnitt ligger den effektive renten på 14,5 % på forbrukslånet. På smålån ligger den effektive renten derimot på mellom 40 % og 50 %. Her finnes det naturligvis variasjoner mellom de ulike tilbyderne. Hvor høy eller lav rente du får tilbud om avhenger av risiko, gebyrer og hvor lang tid gebyrene fordeles over. Kortere nedbetalingstid gir høyere effektiv rente, men lavere totale kostnader.

Låneeksempel: Eff. rente 9,64%, kr 100.000, o/5 år, Kostnad kr 25.246 Totalt kr 125.246-.

Nedbetaling

Nedbetalingstiden er og noe ulik mellom disse to lånene. Begge har en maksimal nedbetalingstid på fem år, med mindre du benytter lån til refinansiering. Da har du en maksimal nedbetalingstid på 15 år, men dette gjelder kun for forbrukslånet. Den korteste nedbetalingstiden du kan ha på et forbrukslån er ett år, mens den er på kun én måned med smålån. Hvor mye du lån du søker om vil påvirke hvor lang nedbetalingstid du kan søke om. Lån under 20 000 kroner skal ofte nedbetales på maksimalt ett år.

Valg av lån

Står valget mellom forbrukslån og smålån, er det verdt å vite hva du skal bruke lånet på først. Når du vet hva lånet skal gå til, vet du også hvor mye du har behov for å låne. Det er også verdt å sammenligne lånene med en lånekalkulator som du finner på Billigeforbrukslån.no. Da kan du sjekke hvor mye lånet vil koste totalt. Dette gjør det mulig å finne det beste lånetilbudet som passer både dine behov og økonomi.

Oppsummering forbrukslån og smålån

Hovedforskjellen mellom smålån og forbrukslån er lånerammen, rentesatser og potensiale for nedbetalingstid. Med unntak av dette er lånene like. De er fleksible, og du kan benytte pengene slik du selv ønsker. Banken stiller ingen krav om sikkerhet i bolig eller noen form for egenkapital. Du kan nedbetale lånet raskere ved å øke innbetalingene. Det er mulig å øke det månedlige beløpet eller gjøre en større innbetaling når du har mulighet.