Eramet Norway Sauda vann HMS-prisen for 2019. Fra venstre: leiar i SFAF, Kjell-Arnold Pettersen, hovudverneombod Ruth Bratland, HMS-sjef Tina Grytting og verksdirektør Fernando Ramos.
Eramet Norway Sauda vann HMS-prisen for 2019. Fra venstre: leiar i SFAF, Kjell-Arnold Pettersen, hovudverneombod Ruth Bratland, HMS-sjef Tina Grytting og verksdirektør Fernando Ramos. FOTO: Eramet.

Eramet Norway Sauda fekk HMS-pris