Sokneprest Espen Gya og soknerådsleiar Per Aksel Birkeland fryktar at den stadig meir lealause rullesteinsmuren rundt Sauda kyrkje kan skada nokon.
Sokneprest Espen Gya og soknerådsleiar Per Aksel Birkeland fryktar at den stadig meir lealause rullesteinsmuren rundt Sauda kyrkje kan skada nokon. FOTO: Ingvil Bakka.

Fortvilar over kyrkjegardsmur i forfall