Årets hovudtalar Håvard Handeland (16) og russepresident Hannah Solland (18).
Årets hovudtalar Håvard Handeland (16) og russepresident Hannah Solland (18). FOTO: Ingvil Bakka.

Ungdommen berga 17. mai