Det er igjen full stopp i småkraftutbygginga i Risvollelva.
Det er igjen full stopp i småkraftutbygginga i Risvollelva. FOTO: Frank Waal.

Kraftutbygginga i Risvollelva ytterlegare forsinka