Kun éin av seks tilsette fastlegar ved Sauda legesenter er per i dag i arbeid, og kommunen opplever store utfordringar med å skaffe vikarlegar.
Kun éin av seks tilsette fastlegar ved Sauda legesenter er per i dag i arbeid, og kommunen opplever store utfordringar med å skaffe vikarlegar. FOTO: Andreas Isaksen.

Legemangel ved Sauda legesenter:

– Legevaktordninga må vurderast på nytt