Formannskapet legg endringane i kommuneplanens arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring.
Formannskapet legg endringane i kommuneplanens arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring. FOTO: Ingvil Bakka.

Nå blir det endringar i den nye kommuneplanen