Mari Sævereide Aartun og Harald Eikrem forstår ikkje at digitalt oppegåande folk som går og ventar på vaksineinnkalling ikkje klarer å svara på om dei tar imot vaksinetilbodet eller ikkje.
Mari Sævereide Aartun og Harald Eikrem forstår ikkje at digitalt oppegåande folk som går og ventar på vaksineinnkalling ikkje klarer å svara på om dei tar imot vaksinetilbodet eller ikkje. FOTO: Ingvil Bakka.

Kommunen stiller strengare krav:

Ingen svar – ingen vaksine