Mio-1043-scaled
FOTO: Mio.

Også eldre må få velge selv!

Denne uken vedtok Stortinget å lovfeste at det skal bli enklere for kommunene i Norge å tilby fritt brukervalg innen tjenester som praktisk bistand, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Vi kan i dag selv velge fastlege, tannlege, fysioterapi, ergoterapi, jordmor og tjenester i private helseklinikker. Vi velger barnehage, fritidstilbud og videregående skole til våre barn. Om noen skal gjøre rent hjemme velger vi også det selv.

Eldre som trenger hjelp i hverdagen derimot må forholde seg stort sett til kommunen der de bor hvis de trenger hjemmehjelp, praktisk bistand eller hjemmesykepleie.

I dag har ca. 150 kommuner innført fritt brukervalg innen BPA for mennesker med funksjonsnedsettelser, mens kun ni kommuner tilbyr fritt brukervalg innen hjemmehjelp og praktisk bistand for eldre.

Svært få kommuner har innført fritt brukervalg. Og det er faktisk flere kommuner som er styrt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MdG, KrF og Venstre enn Høyre og Frp. Sju av ni kommuner som tilbyr praktisk bistand styres i dag av de rødgrønne; Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen, Ullensaker, Arendal og Nordre Follo. Mens innbyggerne i Bærum og Asker også kan velge hvem som skal komme hjem og tilby praktisk bistand.

I disse kommuner kan innbyggere som får vedtak om hjemmehjelp velge oss til samme pris og betingelser som kommunen. Formålet med å innføre brukervalg varierer fra kommune til kommune, men at de fleste oppgir at innføringen av brukervalg har som formål å øke brukermedvirkning og kvaliteten på tjenestene, samt bidra til en mer effektiv tjeneste.

Med litt ekstra hjelp kan flere bo hjemme lengre. Derfor gjør Mio omsorg det enklere både for de som ønsker hjelp og pårørende som ønsker å hjelpe. Hos oss kommer samme person hver gang og til avtalt tid. Og det er kunden som bestemmer hva vi skal gjøre mens vi er der. Enten det er husvask, matlaging, hjelp til dusj og stell, sårstell, måling av blodtrykk, bistand ved medisinering og sette sprøyter eller være med på tur eller til legen. Mio omsorg tilbyr også hjemmesykepleie, praktisk bistand og hjemmehjelp til de som ikke har et kommunalt vedtak eller som trenger mer hjelp enn det kommunale vedtaket gir.

De fleste kommuner har i dag et slags vedtakskontor som man må søke kommunen for å få bistand. Dersom man da får innvilget en, to eller 10 timer i uken vil man da kunne velge hvem som skal utføre tjenestene for deg. Alle som mottar hjemmehjelp, betaler kommunene for dette. Da bør de få velge selv. Mio omsorg leverer hjemmebaserte tjenester i store deler av Norge både gjennom avtaler med kommuner og private.

Vi er glade for at Stortinget denne uken vedtok at flere kommuner må ta i bruk fritt brukervalg også for sine innbyggere. Vi håper at Stortinget, regjeringen og kommunene framover kan jobbe med dette. Og som vi ser fra de kommuner som har innført fritt brukervalg i dag, så de de styrt av både den røde, grønne, gule og blå siden av politikken. La oss derfor håpe at flere kommuner tilbyr dette uavhengig av hvem som styrer lokalt eller nasjonalt.

Hvilke politikere tar saken om fritt brukervalg her lokalt?