Uteområde ved Høllandstunet.
Uteområde ved Høllandstunet. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Dårlig vedlikehold ved uteområdene ved Høllandstunet

Et hjertesukk fra pårørendeforeningen «Høllandstunets venner».

Mandag 14. og tirsdag 15. juni var vi på besøk på Høllandstunet. «Høllandstunets venner» har fått pengegaver i det siste, og vi ønsket å plante blomster utenfor et av fellesområdene hvor beboerne på Høllandstunet ofte oppholder seg. Vi fikk velvillig hjelp av kommunen til kasser å plante i, og plantet ble det!

Høllandstunet består av boliger og dagsenter for de eldre i Sauda. Flere frivillige organisasjoner og lag er også brukere. Og nå kommer vårt hovedpoeng: Det var trist å se det utvendig fraværende vedlikeholdet rundt bygningsmassen! Plenene er riktignok klippet, men ved de fleste inngangene og langs husene, vokser det høyt ugress og brennesler. Når de eldre, pleiere og pårørende går eller sitter ved vinduene i gangene, ser vi ut på frodig ugress. Hele uteområdet virker rett og slett som det er feid over med en gressklipper i all hast. Noe hekk er klippet, men resten er «glemt» og står til forfall.

«Hele livet-reformen» som det snakkes så mye om i forbindelse med de eldre, fokuserer på en verdig alderdom. At en får en følelse av at noe er «glemt» i de eldres omgivelser på Høllandstunet, er ikke Sauda kommune verdig.

Beboere, pårørende, besøkende og ansatte på Høllandstunet fortjener omgivelser som gir ytterligere glede og inspirasjon slik at Høllandstunet blir en enda bedre plass å bo, arbeide og være.