Sauda vil etter alt å dømme få eit hurtigbåttilbod på minst same nivå som i dag fra januar 2023.
Sauda vil etter alt å dømme få eit hurtigbåttilbod på minst same nivå som i dag fra januar 2023. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Hurtigbåtstrukturen i Rogaland endeleg vedtatt