Helmut Anton Thiem.
Helmut Anton Thiem. FOTO: Ingvil Bakka.

Takk for sist, Helmut Thiem!