Det er lite å seie på stemninga når ein heil Coop-gjeng skal fotograferast. Både Ahmed Omar (heilt til høgre) og Tedros Ekubamicheal (nede til venstre) skildrar eit svært godt arbeidsmiljø ved Coop Extra Sauda, som no er nominert til Mangfoldprisen 2021.
Det er lite å seie på stemninga når ein heil Coop-gjeng skal fotograferast. Både Ahmed Omar (heilt til høgre) og Tedros Ekubamicheal (nede til venstre) skildrar eit svært godt arbeidsmiljø ved Coop Extra Sauda, som no er nominert til Mangfoldprisen 2021. FOTO: Andreas Isaksen.

Coop Extra nominert til mangfaldpris:

– Kjekt at verdiane våre blir sett