Sauda Pensjonistforening har fått koronamidler!

Regjeringen og opposisjonen har vist stor omtanke for de eldste i samfunnet nå under koronaepidemien. De eldre har i mange måneder vært isolerte hjemme uten fysisk kontakt med familie eller andre. Dette har medført ensomhet, frykt for det ukjente og praktiske utfordringer for andre.

Regjeringen har avsatt midler, og gitt oss mulighet til å søke om midler til prosjekt som kan benyttes til å avhjelpe de negative virkningene smittereglene har ført med seg.

Gjennom Pensjonistforbundet i Rogaland har Sauda Pensjonistforening fått godkjent fem prosjekter som blir satt i gang fra august og fram til nyttår.

– Dagstur med Suldalsbuss til Utstein Kloster og Fjøløy fort.
– Møteplass med uformelt samvær og middagsservering fram til nyttår.
– Syng med oss – to ganger hvert år.
– På dansefot – i september og gjentar opplegget i november
– Bingokveld på Eldresenteret med lettere underholdning.

Tilbudene er gratis for alle eldre i kommunen og vil bli annonsert i Ryfylke i god tid på forhånd.