Næringslivet og kommunen samarbeider for å fremma vegprosjektet Sauda – Etne. Ein ny rapport frå rådgivingsfirmaet Asplan Viak kjem med svært positivt nytt for vegforkjemparane. Frå venstre står Harald H. Løland, Sauda Vekst, Tore Småmo, Statkraft, Asbjørn Birkeland, Sauda kommune, Fernando Ramos, Eramet, Svein Ilstad, Sauda Vekst og saudefaldene og Carin Petterson, Eramet. 
Næringslivet og kommunen samarbeider for å fremma vegprosjektet Sauda – Etne. Ein ny rapport frå rådgivingsfirmaet Asplan Viak kjem med svært positivt nytt for vegforkjemparane. Frå venstre står Harald H. Løland, Sauda Vekst, Tore Småmo, Statkraft, Asbjørn Birkeland, Sauda kommune, Fernando Ramos, Eramet, Svein Ilstad, Sauda Vekst og saudefaldene og Carin Petterson, Eramet.  FOTO: Knut Atle M. Seim.

Rådgivingsselskapet Asplan Viak har rekna:

 – Saudatunnelen gir ein positiv netto nytte på 590 millionar 2021-kroner