Styreleiar Svein Ilstad (til venstre) og nestleiar i styret Amund Fattnes i Sauda Vekst AS fortel at det lokale næringsselskapet er i ferd med å legga om kursen. Snart blir stillinga som dagleg leiar i lyst ut.
Styreleiar Svein Ilstad (til venstre) og nestleiar i styret Amund Fattnes i Sauda Vekst AS fortel at det lokale næringsselskapet er i ferd med å legga om kursen. Snart blir stillinga som dagleg leiar i lyst ut. FOTO: Knut Atle M. Seim

Retningsendring i Sauda Vekst:

–  Vil vera ei meir reindyrka næringsforeining