Irene Lien Bakke (frå venstre), Elin Lien Bakke, Egil Bakke og Eva Kristine Lien i Effektivt Renhold Haugaland flytta hovudkontoret inn i nye lokale på Birkeland hausten 2019.
Irene Lien Bakke (frå venstre), Elin Lien Bakke, Egil Bakke og Eva Kristine Lien i Effektivt Renhold Haugaland flytta hovudkontoret inn i nye lokale på Birkeland hausten 2019. FOTO: Even Emberland.

Effektivt Renhold fortset den solide veksten