Vegbanen på Birkeland ber preg av ”burning”, og politiet minner om at denne typen køyring er ulovleg.
Vegbanen på Birkeland ber preg av ”burning”, og politiet minner om at denne typen køyring er ulovleg. FOTO: Andreas Isaksen.

Stadig fleire meldingar om råkøyring