Rektor ved Sauda vidaregåande skule, Bård Lien håpar at elevane ved skulen skal få oppleve eit normalt, sosialt skuleår, og gleder seg samtidig over auke i elevtala ved skulen.
Rektor ved Sauda vidaregåande skule, Bård Lien håpar at elevane ved skulen skal få oppleve eit normalt, sosialt skuleår, og gleder seg samtidig over auke i elevtala ved skulen. FOTO: Arkivfoto

Vidaregåande-rektor håpar dette blir året der ungdom får vere ungdom igjen