Oppe på denne høgda står restane etter ein av kanonstillingane og er nå heilt skjult av buskar, tre og anna kratt. Nokon har også dumpa store mengder brukt murstein i området.
Oppe på denne høgda står restane etter ein av kanonstillingane og er nå heilt skjult av buskar, tre og anna kratt. Nokon har også dumpa store mengder brukt murstein i området. FOTO: Ingvil Bakka.

Krigsminna okkupert av vegetasjon