Sjølv om dei fleste saudabuar dette valet har fått tilsendt digitalt valkort, opplyser valansvarleg Solfrid Løvbrekke Handeland at du må møte opp fysisk for å stemme.
Sjølv om dei fleste saudabuar dette valet har fått tilsendt digitalt valkort, opplyser valansvarleg Solfrid Løvbrekke Handeland at du må møte opp fysisk for å stemme. FOTO: Frank Waal

Du kan ikkje stemme digitalt