Einingsleiar for teknisk drift i Sauda kommune, Øyvind Ljung, håpar at både innbyggarar og hyttefolk set pris på forhåpentlegvis meir brukarvennlege opningstider ved sorteringsanlegget.
Einingsleiar for teknisk drift i Sauda kommune, Øyvind Ljung, håpar at både innbyggarar og hyttefolk set pris på forhåpentlegvis meir brukarvennlege opningstider ved sorteringsanlegget. FOTO: Ingvil Bakka.

Startar med laurdagsope sorteringsanlegg