Rødt vil innføre gratis tannhelse – en strålende ide

Mange personer i Norge sliter med å gå til tannlege på grunn av store utgifter. Flere må reise til utlandet, blant annet land som Polen, Litauen, og Thailand for å fikse tennene.

Jeg har selv mistet en av mine fortenner etter et fall for noen år siden. Da kostet det meg 27 000 kroner, og jeg fikk kun refundert 4 000 kroner av NAV. Det koster mye å gå til tannlege i Norge, og derfor støtter jeg Rødt sitt forslag om å gjøre tannhelse gratis.

Jeg håper SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil slutte seg til det, slik at det kan bli flertall på Stortinget. Alle mennesker fortjener god helse, og tenner er en del av den.