Nær seks av ti bønder ville starta med driftsbygningane dersom økonomien gir rom for investeringar.
Nær seks av ti bønder ville starta med driftsbygningane dersom økonomien gir rom for investeringar. FOTO: Bjørn H. Stuedal.

– Ville investert i bygningsmassen