Operativ leiar i hjelpekorpset, Simen Hansen Lunde og hjelpekorpsmedlem Kristine Espeland Rafdal stiller opp på dugnad for å kursa saudabuen i livreddande førstehjelp. – Er interessa for kursa stor, stiller me gjerne kvar veke ut året, seier dei.
Operativ leiar i hjelpekorpset, Simen Hansen Lunde og hjelpekorpsmedlem Kristine Espeland Rafdal stiller opp på dugnad for å kursa saudabuen i livreddande førstehjelp. – Er interessa for kursa stor, stiller me gjerne kvar veke ut året, seier dei. FOTO: Ingvil Bakka.

Byr på gratis førstehjelpskurs