Venstreradikal armageddon i anmarsj?

I takt med venstresidens økende opplsutning ser vi at høyresidens retorikk i stadig større grad handler om hvor fæl, skremmende og truende en sosialistisk politikk er.

Høyresiden advarer om at en venstreradikal armageddon er i anmarsj! FrPs Sylvi Listhaug blir visstnoksøvnløs av vår politikk som innebærer at barna får brillestøtten tilbake, at SFO kan bli gratis og at tannbehandling blir billigere. Erna Solberg blir skremt ved tanken på SV-skolen, der seksåringene vil sitte mindre i ro og ha mer lekende læring og lærende lek. Skikkelig skumle greier, altså!

Det som virkelig er skummelt, er at Statsminister Erna Solberg går hardt ut og garanterer at det skal bli enda vanskeligere å motta krisehjelp i Norge; riktignok ikke hvis du er en luksuriøs butikk med kjempeoverskudd som Louis Vuitton – da er det null krav og nærmest 900 000 kroner rett til utenlandske eiere. Er du sosialhjelpsmottaker derimot, da skal du møtes med enda flere pekefingre, krav og mistenkeliggjøring fra staten, eller “omsorg” som Solberg selv kaller det.

Den norske velferdsmodellen slik vi kjenner den er under press. De siste åtte årene har vi sett en stadig større uthuling og privatisering av våre felles velferdstjenester. Vi er nå kommet til det punktet hvor mange av oss, meg selv inkludert, ikke helt stoler på at statens sikkerhetsnett faktisk skal fange oss opp hvis uhellet er ute.

Private forsikringsordninger som barneforsikring, uføre,- livs-, og ikke minst arbeidsledighetsforsikring har aldri før hatt så gode kår som under Solbergs regjeringstid. Dette er forsikringsordninger som i ethvert sosialdemokratisk land burde vært overflødig og penger ut av vinduet – og likevel kjøper jeg og flere andre, barne- og livsforsikring. Det skal jo ikke være slik. Hva blir det neste? Private og dyre forsikringer for de rikeste som gjør at de kan jukse seg frem i helsekøen? Åh – jo, det stemmer – det finnes jo det. Amerikanskinspirert helsesystem – here we come!

Hva vil da skje hvis vi får en venstreradikal armageddon? Jeg kan først og fremst garantere at Listhaug får flere søvnløse netter. Skumle ord og uttrykk som arbeiderrettigheter, heltidsjobb, fagforeninger, arbeidsavklaringspenger, tannreguleringsstøtte, livskraftige bygder, desentralisering og grunnbemanning i helsevesenet – vil ikke havne i Petter Schjervens Nostalgiske ordbok over ord og uttrykk som har hatt et lykkelig og godt liv i norsk dagligtale. Nei, de skal løftes frem og brukes som aldri før, fordi vi skal snu Norge tilbake i rett retning.

Velferdsstaten er for alle, og den skal vernes, styrkes og forbedres!

Godt valg!