Skiltet tydar at vegen skal vere stengd store delar av dagane, medan informasjonen som blei lagt ut på nett, sa noko anna. Foto: Knut Atle Seim.
Skiltet tydar at vegen skal vere stengd store delar av dagane, medan informasjonen som blei lagt ut på nett, sa noko anna. Foto: Knut Atle Seim.

Forvirring rundt asfaltering på FV 520 mellom Sauda og Hellandsbygd:

Hedlingar møtte stengd veg