Liten plass for møtende trafikk rundt huset til Anders Espeland.
Liten plass for møtende trafikk rundt huset til Anders Espeland. FOTO: Privat.

OPPVEKST 1959-60 (Del 6)