Fleire av fylkestoppane trekker fram Saudatunnelen, vegløysinga mellom Sauda og Etne, og hurtigbåtsatsing som spesielt viktig for Sauda.
Fleire av fylkestoppane trekker fram Saudatunnelen, vegløysinga mellom Sauda og Etne, og hurtigbåtsatsing som spesielt viktig for Sauda. FOTO: Illustrasjonsfoto/Edd Meby/arkiv.

Stortings- og sametingval 2021:

Slik vil listetoppene til stortingsvalet betra kommunikasjonsårer til og frå Sauda