Det er ein smal gangveg, utan store mulegheiter til å kome seg unna. Hadde det vore ein sjuåring som møtte ungdomane på moped, kunne det enda katastrofalt, konkluderer politikontakt Øyvind Dybing og Helge Svandal.
Det er ein smal gangveg, utan store mulegheiter til å kome seg unna. Hadde det vore ein sjuåring som møtte ungdomane på moped, kunne det enda katastrofalt, konkluderer politikontakt Øyvind Dybing og Helge Svandal. FOTO: Andreas Isaksen.

Meid over ende av ungdomar på moped – på gang- og sykkelvegen