Risa er på plass for å rydda i Nestunnelen. Kor lang tid det vil ta er uvisst.
Risa er på plass for å rydda i Nestunnelen. Kor lang tid det vil ta er uvisst. FOTO: Knut Atle M. Seim

Nestunnelen:

– Håpar me slepp å stenga tunnelen for trafikk