Det var langt mellom saudabuane ved vallokala på Austarheim skule, Risvoll skule og her ved Saudahallen. Årsaka er ei dobling i talet på førehandsstemmar. – Veldig positivt, seier valsekretær i Sauda, Solfrid Handeland (innfelt). Foto: Andreas Isaksen
Det var langt mellom saudabuane ved vallokala på Austarheim skule, Risvoll skule og her ved Saudahallen. Årsaka er ei dobling i talet på førehandsstemmar. – Veldig positivt, seier valsekretær i Sauda, Solfrid Handeland (innfelt). Foto: Andreas Isaksen

Uvanleg stille i valglokala på valdagen:

Talet på førehandsstemmar er dobla i Sauda