Senter for Miljøretta Helsevern meiner det går for seint med radonarbeidet til eigarane av hybelhuset på Åbø. Eigarane opplyser at dei stenger dei hyblane som er radonutsette.
Senter for Miljøretta Helsevern meiner det går for seint med radonarbeidet til eigarane av hybelhuset på Åbø. Eigarane opplyser at dei stenger dei hyblane som er radonutsette. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Foreslår tvangsmulkt på grunn av radon-somling