Politiet har fått tips etter at ein syklist blei køyrt over ende like ved denne undergangen på  gang- og sykkelvegen mellom Rustå og Gunnarsmoen.
Politiet har fått tips etter at ein syklist blei køyrt over ende like ved denne undergangen på gang- og sykkelvegen mellom Rustå og Gunnarsmoen. FOTO: Andreas Isaksen

Har fått tips etter råkøyring