Eit forsiktig anslag tilseier at hyttefolket i Haugane i Svandal (bildet) og elles i kommunen står for ei ekstra vareomsetting på 47,5 millionar kroner årleg, hevdar forfattarane bak kronikken.
Eit forsiktig anslag tilseier at hyttefolket i Haugane i Svandal (bildet) og elles i kommunen står for ei ekstra vareomsetting på 47,5 millionar kroner årleg, hevdar forfattarane bak kronikken. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Kva betyr hyttebygging for saudasamfunnet, og kva er utviklingspotensialet?