Kraft- og fiberkablar kan ifølge Harald Halvorsen Løland i Sauda Vekst gi Saudatunnelen auka nytteverdi. Onsdag arrangerer «Nyskapingsuka» og For Sauda KF ope møte i Folkets Hus der tunnelen er tema.
Kraft- og fiberkablar kan ifølge Harald Halvorsen Løland i Sauda Vekst gi Saudatunnelen auka nytteverdi. Onsdag arrangerer «Nyskapingsuka» og For Sauda KF ope møte i Folkets Hus der tunnelen er tema. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Skal det gå både bilar, straum og datatrafikk gjennom Saudatunnelen?